PRESIDENT & HONORARY SECRETARY

PRESIDENT & HONORARY SECRETARY LIST FROM 1997 TO 2018

SL NO. YEAR NAME OF PRESIDENT PRESIDENT PHOTO NAME OF HONORARY SECRETARY HONORARY SECRETARY PHOTO
1 1987-1988 NARENDRA KUMAR NAYAK, IRS BRAJA MOHAN PATTNAYAK, IPS
2 1988-1989 LALAT INDU PARIJA, IAS PRAFULLA CHANDRA MISHRA, IPS
3 1989-1990 SATYA RANJAN PAL, IAS P.K. MISHRA & B.K. MOHAPATRA
4 1990-1991 SATYA RANJAN PAL, IAS PRADYUMNA KUMAR MISRA
5 1991-1992 DR. GANGADHAR BEHERA SUDHANSU KISHORE MOHAPATRA
6 1992-1993 SARAT CHANDRA MISHRA, IPS DIPAK KUMAR BASU
7 1993-1994 BRAJA MOHAN PATTNAYAK, IPS DIPAK KUMAR BASU
8 1994-1995 DR. P. TEJESWAR RAO LALIT KISHORE MOHAPATRA
9 1995-1996 AMIYA BHUSAN TRIPATHY, IPS DIPAK KUMAR BASU
10 1996-1997 AMIYA BHUSAN TRIPATHY, IPS BIMAL KISHORE MOHAPATRA
11 1997-1998 UMA SHANKAR MISRA, IPS BIMAL KISHORE MOHAPATRA
12 1998-1999 LAXMI KANTA PATNAIK, IFS DR. M. ABBAS
13 1999-2000 BATA KRUSHNA TRIPATHY, IPS PRABHAT BHUSAN KANANGO
14 2000-2001 BATA KRUSHNA TRIPATHY, IPS PRABHAT BHUSAN KANANGO
15 2001-2002 NIMAI CHARAN PADHI, IPS PRAFULLA CHANDRA MISHRA, IPS
16 2002-2003 NIMAI CHARAN PADHI, IPS ASHOK KUMAR PATNAIK
17 2003-2004 JUSTICE DEBENDRA MOHAN PATNAIK ASHOK KUMAR PATNAIK
18 2004-2005 PRAFULLA CHANDRA MISHRA, IPS BINOD DASH
19 2005-2006 PRAFULLA CHANDRA MISHRA, IPS DR. M. ABBAS
20 2006-2007 TRAILOKYA JENA, IRS PRABHAT BHUSAN KANANGO
21 2007-2008 TRAILOKYA JENA, IRS PRABHAT BHUSAN KANANGO
22 2008-2009 BIMAL KISHORE MOHAPATRA DR. ANANGAMOHAN DWIBEDY
23 2009-2010 BIMAL KISHORE MOHAPATRA DAMODAR NAYAK
24 2010-2011 DR. MANORANJAN MOHAPATRA DAMODAR NAYAK
25 2011-2012 DR. MANORANJAN MOHAPATRA BIJOY KESHARI ROUT
26 2012-2013 DR. M. ABBAS SUVENDU MOHAN PATNAIK
27 2013-2014 BIMAL KISHORE MOHAPATRA BIJOY KESHARI ROUT
28 2014-2015 DR. MANORANJAN MOHAPATRA SUVENDU MOHAN PATNAIK
29 2015-2016 PRABHAT BHUSAN KANANGO SUVENDU MOHAN PATNAIK
30 2016-2017 DR. RAJ KUMAR SANTUKA JASOBANTA DAS
31 2017-2018 DR. MANORANJAN MOHAPATRA JASOBANTA DAS
32 2018-2019 DR. RAJ KUMAR SANTUKA DR. DEVANAND MOHAPATRA